مقالات

Placeholder

گالوانیزه

جهت جلوگیری از خوردگی فلز گریتینگ را گالوانیزه گرم می کنند مراحل گالوانیزه تمیز کردن قطعه چربی گیری اسید شویی فلاکسینگ(برای ترکیب ... ادامه مطلب
Placeholder

روش تولید گریتینگ

تولیدات این شرکت به روش جوشکاری (CO2(MIG/MAG تهیه می گردد تا عملیات گالوانیزاسیون به صورت کامل انجام گرفته و در نقاط جوشکاری ... ادامه مطلب