گریتینگ کامپوزیت

گریتینگ کامپوزیت FRP

جایگزین بسیار مناسبی  بجای(FRP) باتوجه به ویژگی های خاص مواد کامپوزیتی پلیمرهای تقویت شده با الیاف

فلزات،چوب،پلاستیک،درصنایع نفت،گاز وپتروشیمی شده اند.این نوع گریتینگ مناسب محیط های اسیدی که نیازمند

متریالی بامقاومت بالاتری نسبت به نوع فلزی آن درمقابل خوردگی هستند می باشد.

:ویژگیهای گریتینگ FRP

*  وزن کم               *  مقاوم به لرزش               * عدم جرقه زنی                    *  مقاوم در برابر خوردگی

* عدم نیاز به نگهداری        * غیرمغناطیس          * عمرخستگی بالا         * عایق الکتریسیته ، حرارت و صوت

* مقاوم به ضربه                   * استحکام ویژه بالا                   * تنوع رنگ               * ایمنی و نصب آسان

* جذب انرژی مناسب              * آنتی استاتیک              * مقاوم به شعله            * ضریب انبساطی حرارتی کم