گریتینگ

 

  • تسمه در تسمه دندانه دار ( تسمه های هم عرض ) – ضخامت 3 ، 4 و حداکثر ارتفاع 50 میلیمتر
  • تسمه دندانه درا در نیم تسمه ( تسمه های غیر هم عرض ) – محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد
  • تسمه دندانه دار به میلگرد – محدودیت ضخامت و ارتفاع ندارد

 

 

 

مشخصات فنی پوشش گالوانیزه :
گریتینگها بر اساس استاندارد DIN-1580-1055-24531-24532 و با بارگذاری گوناگون و با مواد اولیه تسمه و میلگرد تولید می گردد ، بطوریکه تنوع در انواع تسمه به ارتفاع های گوناگون و با ضخامت های گوناگون و با چشمه های متفاوت و همچنین بسته به نوع میلگرد مصرفی اعم از ساده یا آجدار و یا چهارگوش پیچیده شده متجاوز از 50 نوع محصول متنوع می باشد و به درخواست مشتری می تواند تولید گردد ، بطوریکه کلیه اتصالات جوشی از نوع CO2 و بدون گل جوش بوده و این شرکت دارای انواع قالبهای مورد نیاز گریتینگ سازی بوده و به محض سفارش مشتری می تواند مبادرت به تولید نماید .