هندریل و لدر

شرکت سرآمد پولاد تولید کننده انواع گریتینگ وتجهیزات فلزی پروژه.

ساخت گریتینگ به صورت کاملا سفارشی با ابعاد و ظرفیت باربری.

مجری ساخت گریتینگ فازهای مختلف پارس جنوبی.

15 سال سابقه طراحی،ساخت ونصب گریتینگ،پلتفرم،هندریل ولدر به صورت گالوانیزه گرم.

دارای کلیه مشخصات فنی و استاندارد های ساخت تجهیزات نفت،گازو پتروشیمی.

مورد تایید شرکتهای معتبر بازرسی صنعتی.

دارای کارگاه ساخت وگالوانیزاسیون در تهران جهت سهولت بازرسی شرکتها وکارفرمایان محترم.